Základní pojmy

V kynologii používané zkratky
BIG - z angl. BEST IN GROUP - je titul zadávaný na výstavách národních a mezinárodních a označuje vítěze určité skupiny FCI
BIS - z angl. BEST IN SHOW - je titul označující vítěze výstavy
BOB - z angl. Best Of Breed - také jinak řečeno "Vítěz plemene". Toto ocenění obdrží jediný zástupce jednotlivých plemen, kterého rozhodčí určí jako nejlepšího z vystavovaných jedinců téhož plemene na té které výstavě. Tedy na výstavě je většinou zadáno tolik ocenění BOB, zpravidla tolik, kolik je přítomno plemen. Všichni nejkrásnější jedinci plemen, tedy s přiděleným oceněním BOB, pokračují do další soutěže probíhající na konci výstavy, o titul BIG (resp.BOG).
BOG - z angl. Best Of Group - znamená totéž jako BIG.
CAC  Certificat d´Aptitude au Championat - čekatelství na národní titul šampióna krásy. Tento titul se uděluje psům a fenám jednotlivě v mezitřídě, ve třídě otevřené, pracovní a šampionů (vítězů) ohodnoceným známkou "výborný 1", na výstavách mezinárodích, národních, speciálních a klubových pořádaných v České republice. Nejedná se o titul nárokový a nemusí být tedy zadán v každé jmenované třídě, bez ohledu na počet zúčastněných psů či fen, pouze jedincům mimořádných kvalit.
CACIB Certificat d´Aptitude au Championat International de Beauté - čekatelství na mezinárodní titul šampióna krásy - Interchampion. Udělení 4x CACIB při splnění dalších podmínek může daný pes získat titul Ich., tedy Interšampión.
CAJC čekatelství na národní titul "Šampión krásy mladých". Je udělován psům a fenám pouze ve třídě mladých.
ČKJV čekatelství na klubového juniorského vítěze ČR
ČKV čekatelství na klubového vítěze ČR
CH. (Ch. či Champ.) držitel titulu šampión krásy. Pes či fena mohou obdržet titul Champion různých zemí. Každá země má svá pravidla pro udělení tohoto titulu. Podmínky pro udělení titulu "Český šampión" (nebo také "Národní šampión") jsou získání ocenění min. 4x CAC alespoň ve dvou výstavních sezónách, min. od dvou různých rozhodčích a nejméně dva z nich musí být na výstavách mezinárodních. Pes s titulem "Champion" má právo být na výstavách mezinárodních, a to i v jiných zemích, hlášen do třídy šampiónů a na ostatních typech výstav do třídy vítězů.
FCI - z franc. Fédération Cynologique Internationale - Mezinárodní kynologická organizace
NV národní výstava (je určena všem plemenům psů), nebo také se může jednat o zkratku titulu "Národní vítěz"
V "výborný", jedná se o známku zadávanou jak na výstavách, soutěžích či zkouškách, dalo by se říci, že v překladu se jedná o známku rovnající se jedničce. Je-li u hodnocení na výstavě k tomuto písmenu přidáno i číslo, znamená to že pes je typický v exteriéru pro dané plemeno a číslo označuje pořadí nejlepších čtyř jedinců v dané třídě.
VN velmi nadějný, oceněn žlutou stužkou. Zadává se ve třídě dorostu a mladých.
Typy výstav
Oblastní a krajské výstavy - přístupné pro plemena uvedená v propozicích. Tyto výstavy jsou organizovány podle územního rozdělení republiky. Součástí oblastních a krajských výstav mohou být speciální a klubové výstavy chovatelských klubů.
Klubové výstavy - se zadáváním Čekatelství na šampionát ČR (dále jen CAC) a Čekatelství junior šampiona (dále jen CAJC) a zadáváním titulu Klubový vítěz . Zadávání klubových titulů upravují předpisy příslušného klubu, které musí být zveřejněny v propozicích. Pokud je na výstavě zadáváno čekatelství českého šampionátu (CAJC,CAC) musí být výstava přístupná pro všechny jedince plemene pokud splňují obecně platné podmínky.
Speciální výstavy - se zadáváním CAC, CAJC a titulem Vítěz speciální výstavy. Speciální výstava může být současně Klubovou výstavou. Pro jedno plemeno může být v jednom kalendářním roce pořádána pouze jedna speciální výstava.
Národní výstavy - se zadáváním CAC, CAJC - přístupné pro všechna plemena.
Mezinárodní výstavy - se zadáváním CAC, CAJC a Čekatelství mezinárodního šampionátu krásy FCI - CACIB (dále jen CACIB) - přístupné pro všechna plemena. Tyto výstavy jsou pořádány pod záštitou FCI a platí pro ně Mezinárodní výstavní řád FCI.
Tituly
Vítěz třídy - nejlepší pes a fena - zadává se jedinci se známkou "výborný 1" na výstavách oblastních a krajských ve třídě mladých, otevřené, pracovní, mezitřídě, vítězů a veteránů.
Na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní se jedinci "výborný 1" zadává čekatelství šampionátu - ve tř.mladých CAJC, v ostatních CAC. Jedinec "výborný 2" může získat rez.CAJC nebo rez.CAC.
Nejhezčí veterán - pes nebo fena z konkurence vítězů tříd veteránů.
Oblastní vítěz, krajský vítěz - nejlepší pes a fena z konkurence vítězů tříd: mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů.
Klubový vítěz - nejlepší pes a fena z konkurence "výborných 1"- CAC z tříd: mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů. Podmínky pro udělení tohoto titulu upravuje statut příslušného klubu (zejména je stanoven minimální věk psa, stanoveny podmínky pro členství majitele v klubu a pod). Uděluje se pro každý klub a jedno plemeno jedenkrát v kalendářním roce.
Vítěz speciální výstavy - nejlepší pes a fena plemene z konkurence "výborných 1" - CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů.
Národní vítěz - nejlepší pes a fena jednotlivých plemen na národní výstavě z konkurence "výborných 1" - CAC z tříd: mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů. (Pozor! Nezadává se na všech národních výstavách - ověřit dle propozic).
Vítěz plemene - BOB (Best of Breed) - nezadává se na oblastních a krajských výstavách. Na klubových, speciálních a národních výstavách se zadává nejlepšímu psovi nebo feně z konkurence všech CAJC, CAC a "výborných 1" z tříd veteránů. Na výstavě je většinou zadáno tolik ocenění BOB, kolik je přítomno plemen. Všichni nejkrásnější jedinci plemen, tedy s přiděleným oceněním BOB, pokračují do další soutěže probíhající na konci výstavy, o titul BIG (resp.BOG Best of Group).
Vítěz vítězů - BIG (Best in Group) - do soutěže nastupují všichni vítězové plemen (BOB) příslušné skupiny FCI. Plemena uznaná FCI jsou rozdělena do 10.skupin a v závěrečných soutěžích výstav je z každé skupiny vybrán nejhezčí zástupce. Účastní se všichni vítězové plemen; tedy všichni, kteří obdrželi titul BOB. Každý nejkrásnější pes - Vítěz skupiny obdrží titul BIG (někdy je používána zkratka BOG) a pokračuje do další soutěže, o titul BIS - Vítěz výstavy
Vítěz výstavy - BIS (Best In Show) - jedná se o ocenění, které se přiděluje ve finále výstavy, při soutěži o nejkrásnějšího psa výstavy (resp.výstavního dne). Do této soutěže nastupují všichni jedinci, kteří daný den obdrželi titul BIG - Vítěz skupiny.
Všechny tituly je možno zadat bez ohledu na počet předváděných jedinců, pokud kvalita kandidáta na titul odpovídá požadavkům na jeho zadání.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one